Lata podatkowe, za które możesz jeszcze odzyskać zwrot podatku z Anglii

Rok podatkowy w Anglii trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. Osoby, które pracowały na terenie Anglii mają szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego. Według obowiązujących przepisów każdy może ubiegać się o zwrot podatku do sześciu lat wstecz. O zwrot podatku należy ubiegać się po zakończeniu danego roku podatkowego. W przypadku zakończenia pracy wcześniej oraz opuszczenia Wielkiej Brytanii, można ubiegać się o zwrot podatku wcześniej dostarczając odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie zatrudnienia oraz opuszczenie kraju. W przypadku zakończenia zatrudnienia należy poprosić pracodawcę o przekazanie formularza P45, który zawiera informacje niezbędne do uzyskania zwrotu podatku. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przekazania formularza P45 każdemu pracownikowi, który kończy zatrudnienie. Formularz ten zawiera informacje na temat wysokości zarobków oraz wysokości pobieranego podatku.

Zawiera on również informacje na temat kodu podatkowego, który jest przypisywany każdej zatrudnionej osobie przez brytyjski urząd skarbowy oraz informację na temat opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. O zwrot podatku mogą ubiegać się osoby, które nie przepracowały całego roku podatkowego lub ich zarobki były wystarczająco niskie i nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Aby ubiegać się o zwrot podatku za poprzednie lata niezbędny jest formularz P60. Zawiera on informację na temat całkowitej kwoty zarobków w danym roku podatkowym oraz wysokości podatku zapłaconego od dochodów. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przekazania pracownikowi formularza P60 na końcu każdego roku podatkowego.

Ze względu na to, że składanie zeznań podatkowych dla większości osób nie jest obowiązkowe, dlatego o zwrot podatku można ubiegać się nawet do kilku lat wstecz. Urząd podatkowy nie nakłada kar na wnioski składane z opóźnieniem. Termin składania zeznań podatkowych upływa 31 stycznia roku następnego niż dany rok podatkowy. Oznacza to, że jeżeli zwrot nadpłaconego podatku można odzyskać do sześciu lat wstecz, to termin dla roku podatkowego 2005/2007 upływa 31 stycznia 2013. Proces odzyskiwania podatku za lata poprzednie jest taki sam jak za ostatni rok podatkowy. Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do brytyjskiego urzędu podatkowego, które zawierają informacje na temat dochodów w danych latach podatkowych oraz wysokości pobieranego od nich podatku.

Okres oczekiwania na otrzymanie zwrotu podatku to około 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Istnieją przypadki, kiedy okres oczekiwania może się wydłużyć. Jest to przeważnie związane z błędami w formularzu podatkowym popełnionymi przez użytkownika. W takiej sytuacji, urząd skarbowy może poprosić o ponowne wypełnienie dokumentów. Dlatego jeżeli zależy nam na czasie, warto wypełniać wymagane dokumenty uważnie. Firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu podatku mogą udzielić pomocy w odzyskaniu nadpłaconego podatku za lata poprzednie. Ułatwia to proces odzyskiwania podatku dla osób, które nie znają języka angielskiego lub jeżeli nie posiadamy wszystkich niezbędnych dokumentów. Firma podatkowa może doradzić w jaki sposób możemy uzyskać niezbędne formularze od poprzednich pracodawców oraz znacznie ułatwić cały proces odzyskiwania nadpłaconego podatku.

Leave a Reply