Stawki opodatkowania w Wielkiej Brytanii

Istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii, podatek dochodowy od zarobków, emerytury oraz benefitów otrzymywanych od państwa oraz podatek dochodowy od oszczędności i inwestycji. Obecnie w Wielkiej Brytanii obowiązują cztery różne stawki podatku od dochodów. Stawki podatków wynoszą:  10%, 20%, 40% oraz 50%. W zależności od naszych dochodów przysługuje nam dany próg podatkowy. Kwoty dla danych progów podatkowych zmieniają się w każdym roku podatkowym.  Dla roku podatkowego 2011/2012, próg podatkowy w wysokości  10% obowiązuje jedynie oszczędności do kwoty poniżej £2.560. Następny próg podatkowy rozpoczyna się dla zarobków od kwoty do £35.000. Jeżeli nasze zarobki znajdują się w przedziale od £35.001 do £150.000 wtedy zapłacimy 40% podatku, natomiast dla zarobków powyżej £150.000 stawka podatkowa to 50%. W roku podatkowym 2012/2012, 10% zapłacimy dla oszczędności do kwoty £2.710, 20% podatku to zarobki powyżej £2.710, następny próg podatkowy czyli 40% obowiązuje dla zarobków pomiędzy £34.371 oraz £150.000. Natomiast 50% podatek zapłacą osoby o dochodach wyższych niż £150.000. Próg podatkowy w wysokości 10% obowiązuje jedynie dla dochodu pochodzącego z oszczędności. Jeżeli dochód pochodzący z innego źródła niż oszczędności przekracza ten limit, wtedy 10% opodatkowanie nie będzie nas obowiązywać. Opłata podatków zależy od rodzaju dochodu oraz formy zatrudnienia. Podatek może być pobierany automatycznie od naszego dochodu w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę. W przypadku prowadzenia własnej działalności należy rozliczać się samodzielnie wypełniając odpowiednie formularze podatkowe. Warto pamiętać, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Natomiast 31 stycznia to ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok. W większości krajów określona kwota dochodów umożliwia nie płacenie podatku dochodowego. Podatek dochodowy zapłacimy jedynie od określonej kwoty, powyżej ustalonego poziomu. Należy jednak pamiętać, że stawki te mogą ulec zmianie w każdym roku podatkowym pod wpływem różnych czynników, jak na przykład inflacja. Prawie każda osoba pracująca w Wielkiej Brytanii ma możliwość uzyskania ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku (ang. Personal Allowance).  W roku podatkowym 2011/2012 kwota wolna od podatku to £7.475. Jeżeli masz 65 lat lub więcej obowiązuje wtedy wyższa kwota wolna od podatku w wysokości £9.940 dla roku podatkowego 2011/2012. Podatek dochodowy obowiązuje jedynie od kwoty wyższej niż kwota wolna od podatku. Dodatkowo kwota wolna od podatku obowiązuje osoby zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako niewidome oraz osoby w związku małżeńskim oraz w związkach partnerskich.  Oprócz podatku dochodowego, pracownicy w Wielkiej Brytanii płacą również składki na ubezpieczenie społeczne (tzw. National Insurance Number). Opłaty za ubezpieczenie społeczne uprawniają do pewnych korzyści oferowanych przez rząd, takich jak na przykład emerytura. Wysokość składek jest zależna od wysokości naszych zarobków oraz czy jesteśmy zatrudnieni przez pracodawcę lub prowadzimy własną firmę. Składki te są płacone do osiągnięcia wieku emerytalnego.  Jeżeli jesteśmy zatrudnieni przez pracodawcę, wtedy do jego obowiązku należy płacenie składek za ubezpieczenie społeczne. Natomiast jeżeli posiadamy własną firmę, do naszego obowiązku należy płacenie wszystkich składek.

Leave a Reply