Zwrot podatku z Anglii – wymagane dokumenty

Legalnie parcując w Wielkiej Brytanii mamy możliwość odzyskania podatku, który jest zależny od okresu czasu pracy oraz kwoty zarobków. Nawet po opuszczeniu Wielkiej Brytanii nadal masz możliwość ubiegania się o zwrot podatku. Proces ten należy rozpocząć po zakończeniu danego roku podatkowego, czyli po dniu 5 kwietnia. Natomiast okres, z którego można ubiegać się o zwrot podatku to aż sześć lat. Aby ubiegać się o zwrot podatku, należy zgromadzić odpowiednie do tego dokumenty. W tym celu będą potrzebne między innymi dokumenty P45 oraz P60. Dokument P45 otrzymujesz po zakończeniu pracy u danego pracodawcy. Dokument P45 przedstawia Twoje dochody w danym miejscu pracy oraz wysokość odprowadzanych podatków. Dokument ten zawiera informację na temat Twojego kodu podatkowego oraz numer referencyjny PAYE (Pay As You Earn), Twój numer składek ubezpieczeniowych, datę zakończenia pracy, Twoje zarobki w danym roku podatkowym oraz ile podatku zostało pobrane od Twoich zarobków. Dokument P45 posiada cztery części, część 1, część 1A, część 2 oraz część 3. Twój pracodawca przesyła cześć 1 dokumentu do HMRC, a Tobie przekazuje trzy pozostałe części dokumentu. W przypadku rozpoczęcia nowego zatrudnienia, przekazujemy nowemu pracodawcy cześć 2 oraz 3 dokumentu, a cześć 1A zatrzymujemy dla siebie. Każdy pracodawca powinien nam przekazać dokument P45 na zakończenie pracy. Jeżeli nie otrzymamy tego dokumentu, należy go zażądać od pracodawcy, gdyż jesteśmy do niego upoważnieni prawnie. Dokument P60 otrzymujemy na końcu każdego roku podatkowego . Przedstawia on nasze zarobki oraz kwotę podatku podaną w skali rocznej. Dodatkowo uwzględnia wszystkie firmy, w których byliśmy zatrudnieni, jeżeli zmienialiśmy miejsce pracy w danym roku. Jeżeli nie posiadasz formularza P45, jest to Twoja pierwsza praca lub rozpoczynasz nową pracę bez rezygnowania z poprzedniej, Twój nowy pracodawca poprosi Ciebie o wypełnienie formularza P46. Zawiera on niezbędne informacje, które zdeterminują wysokość płaconego przez Ciebie podatku. Kolejnym dokumentem jest P11D, który jest wypełniany przez pracodawcę w celu zaświadczenia o dodatkowych korzyściach pobieranych przez pracownika, jak na przykład prywatna opieka zdrowotna. Dokument ten jest wymagany jedynie w przypadku rocznej kwoty powyżej £8.500 łącznie z korzyściami. Kolenym dokumentem jest P86 w przypadku jeżeli jest to nasza pierwsza wizyta w Wielkiej Brytanii lub powrotu do kraju po dłuższym okresie czasu. Dodatkowo należy pamiętać o dokumencie P85, który należy wypełnić w przypadku opuszczenia Wielkiej Brytanii. Wypełnienie formularza P85 umożliwi urzędowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii kontakt z Tobą po opuszczeniu Kraju. Po zebraniu oraz wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przesłania ich do HMRC, pieniądze zostaną przesłane na konto bankowe podane w formularzy lub za pomocą czeku na nasz adres w Polsce jeżeli już nie mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy to przeważnie około 3 miesięcy (lub nawet do 6 miesięcy jeżeli popełnimy jakiekolwiek błędy podczas wypełniania dokumentów).

Leave a Reply